Friday, May 22, 2015

Lithuanian, day 2Šiandien šiandien yra diena, kai pasitaukia sutema
Today, today is the day when - what? "dude"? nightfall/dusk/twilight? comes
Visai
All right, totally, fully, wholy
Vėl ant kojų
again on his feet
Ateik ateik ir prilaikyk, dar skauda man bet iš visų jėgų atsistoju
Come, come an hold me, it still hurts but I'll stand with all my might?
Nereik, nereik keršyt tiems kurie tiek degino ir tiems kurie tiek skandino
No need, no need to take revenge? get angry with those who are both burned and drowned?
Tegul, tegul žudys mintis kad šitaip stengiasi, ir mums nė vėlnio, bet mums nė vėlnio
let's let's kill the idea that this is how it's done and we won't be late, but we won't be late?
Ei, nemirtingi, mes einam žemyn, mes einam žemyn, nuo to liūdno kalno
No, immortal, we'll descent, we'll descent that sad mountain
Eina ramios širdys, neriam gilyn, mes neriam gilyn į pasaulio delną pilną deimantų dulkių, deimantų dulkių visiems
There's calm heart, take a deep breath, we'll dig deep into world's palm full of diamond dust, diamond dust for everyone

Tenai, tenai man virš galvos sparnuoti demonai išalkę sielų vėl ratą suka
There, there winged demons, hungry souls circulate over my head
Neleis, neleis tavęs sužeist, auksiniu skydu bus švelnumas tavo ir tavo lupos
Will not let, will not let you be hurt, your tenderness and your lips will be the golden shield

Ei, nemirtingi, mes einam žemyn, mes einam žemyn, nuo to liūdno kalno
Eina ramios širdys, neriam gilyn, mes neriam gilyn į pasaulio delną

Ei, nemirtingi, mes einam žemyn, mes einam žemyn, nuo to liūdno kalno
Eina ramios širdys, neriam gilyn, mes neriam gilyn į pasaulio delną

Lyg pažastų, ragauti dei - man, deimantų dulkių naujų
Like arms, to taste dia-mon, diamond dust new?
***
Šiandien, šiandien yra diena, kai pasitaukia sutema
Visai
Aaaaaaaaa
Šiandien šiandien yra diena, kai pasitaukia sutema
Visai, vėl ant kojų
Ateik, ateik ir prilaikyk dar skauda man, bet iš visų jėgų atsistoju
Iš visų jėgų atsistoju
Iš visų jėgų atsistoju

I really don't get this, but... 

And here's a list of Lithuanian tv series, to pick one to watch