Thursday, March 19, 2015

Challenge 52 in 52: North Germanic Languages, week II

100 common words in the North Germanic languages... from 1000 Most Common Words.
I don't know where he got this list, and I'm pretty certain of that it's not accurate, but they are real words, and probably used quite often.

The missing numbers are "a", "an" and "set". I can't figure out which "set" they mean, and the indefinite article cannot possibly be one of the most common words of Icelandic considering that THEY DON'T HAVE THE WORD.
So I have added a couple of words I think fit the theme.
      
Swedish
Danish
Norwegian
Icelandic
Faroese
som
som 
som
sem
sum
jag     jeg    jeg     ég     eg
hans     hans    hans     hans    hansara
att     at    at     að     at
han     han     han     hann     hann
var     var     var    var     var
för  for   for     fyrir     fyri
på     på     på     á      á
är er    er         eru   eru

med   

med       

med        

með    

med
de     de     de     þeir     teir
vara   være     være     vera    vera
vid         ved     ved     við     við
ha har har hafa hava
detta                    dette dette þetta hetta
från      fra    fra    frá    frá
med     med   med   með     við
het     hed     het    heitt    heit
ord     ord       ord     orð     orð
men     men     men     en     men
 vad    hvad     hva     hvað     hvat
några     nogen     noe     sumir     nakrir
är     er     er     er     er
den     det     den    það    tað 
du     du     du     þú    
eller     eller    eller     eða     ella
hade     havde     hadde     hafði     hevði
den     den     den     sem     tann
av     af     av     af     av
till       til     til     til     til
och     og     og     og     og
i      i     i     í     í
vi     vi     vi     við     vit
kunna kunne kunne   geta     kunna
ut     ud     ut     út     út
andra     andre     andre     annað     annar
var     var     var     voru     var
som     som    som     sem     sum
göra     gøre     gjøre     gera     gera
deras     deres     deres     þeirra     teirra
tid     tid     tid     tími     tíð
om     hvis     hvis     ef     um
vilja    vil     vil     vilji      vilji
hur     hvordan hvordan hvernig hvussu
sagt     sagt     sagt     sagt     sagdi
varje     hver     hver     hver     hvør
berätta    fortælle fortelle segja     siga
gör     gør     gjør     gerir     ger
vilja     ville     ville    vilja     vilja
luft     luft     luft     loft     luft
god      god     god    góður      góður
också     også     også     einnig     eisini
spela     spille     spille    spila     spæla
liten      lille     liten    lítil     lítil
ände     ende     ende     endir     endi
sätta     sætte     sette     setja    seta
hem     hjem     hjem     heim     heim
läsa     læse     lese     lesa     lesa
hand     hånd     hånd     hönd     hond
hamn    havn     havn    höfn     havn
stor     stor     stor     stór     stórur
stava     stave     stave     stafa     stavseta
tillsätta    tilføje    tilsette    viðbæta    samanseta
ens     endog    selv     jafnvel     eins
jämn    like    like    jafn    makað
land land land land land
här     her     her     hér     her
måste     måtte    måtte       mega    mega
stor     stor     stor     stór     stórur
hög høj høy hár høgur
sådan sådan slik slíkur slíkur
följ følg følg fylgja fylgja
gärning gerning gjerning gerð gerð
varför hvorfor hvorfor Því hví
fråga spørge spør spyrja spyrja
man mand mann  maður maður
förändring ændring endring breyting broyting
gick gik gikk gekk gekk
ljus  lys lys ljós ljós
slag slags slag tegund slag
av af av af av
behöva behøve trenge þurfa tørva
behov behov behov þörf tørvur
hus hus hus hús hús
bild billede bilde mynd mynd
försök prøv prøve reyna royna
oss os oss okkur okkum
igen igen igjen aftur aftur
djur  dyr dyr dýr djór
punkt punkt punkt punktur stig
mor mor  mor móðir móðir
värld verd  verd veröld verð
nära nær nær nálægt nær
bygga bygge bygge byggja byggja
själv selv selv sjálf sjálvur
jord jord jord jörð jørð
far far far  faðir faðir
dålig dårlig dårlig vondur illur
ny ny ny nýggjur
arbete arbejde arbeid vinna arbeiði

No comments:

Post a Comment